Vývoj CAD komponent - řešení na míru pro vyšší efektivitu

Zvyšte svou produktivitu práce v CAD systémech s našimi doplňky

Vývoj CAD komponent

Jakožto člen ADN (Autodesk Developer Network) patříme do významné skupiny vývojářů, kteří se starají o tvorbu doplňkových nástrojů CAD aplikací a samotnou realizaci CAD aplikací společnosti Autodesk. Tyto promyšlené nástroje pomáhají projekčním a konstrukčním týmům bezprostředně zvyšovat produktivitu a efektivitu práce v CAD aplikacích, a to nezávisle na tom, zda pro svou práci využívají 2D nebo 3D prostředí. Pomocí nich se prostředí stává rychlejším, pružnějším a komfortnějším, což pro zákazníka znamená časovou a nakonec i finanční úsporu.

V našem portfoliu najdete univerzální nástroje, ale i ty specificky vyvíjené na základě individuálních požadavků a potřeb našich zákazníků. Máme rozsáhlé zkušenosti s vytvářením doplňků a programováním mimo všeobecný AutoCAD, ale i se specializovanými nástroji, určenými pro jednotlivé obory a profese, jako jsou např. AutoCAD Civil 3D, Mechanical, Architecture, ale i plnohodnotné 3D BIM aplikace Revit a aplikace pro tvorbu digitálních prototypů Inventor.

 

Features

Omlouváme se, tuto část brzy doplníme.

Dovolujeme si Vás informovat, že společnost ECM System Solutions, s.r.o. autorem softwarového řešení "docline", které je spolufinancováno Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI).
Registrační číslo projektu: 2.2 ITS03/482.
VÝZKUM A VÝVOJ MOBILNÍ KONDENZAČNÍ MINI TEPLÁRNY NA BÁZI ZDROJŮ KVET A OZE S VESTAVĚNOU AKUMULACÍ TEPLA A ELEKTŘINY DOPLNĚNOU O INTELIGENTNÍ ŘÍDICÍ SYSTÉM
je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výstupem - výsledkem projektu bude PROTOTYP mobilní kondenzační mini teplárny s názvem „Mobilní teplárna s akumulací a řízením“ s tím, že tento prototyp bude testován po dobu realizace projektu a následně po dobu životnosti projektu v Univerzitním centru energeticky efektivních budov ČVUT.
AUTOMATIZOVANÝ SYSTÉM KALIBRACE KONCOVÝCH MĚREK V ROZSAHU DO 100 MM
je spolufinancován Evropskou unií.
Hlavní cíl projektu je vyvinout zcela nový plně automatický systém pro kalibraci koncových měrek a osvojení si nových principu řízení projektu a získání nových znalostí v oboru.
Projekt č. Č. CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_076/0009574 ŘÍZENÍ VÝROBY -FORGGIO je spolufinancován Evropskou unií, OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program ICT a sdílené služby.
Cílem projektu je tvorba nového softwarového informačního systému vycházejícího z technicky zastaralého řešení MAGGIO. Řešení je určeno pro liniovou a kombinovanou sériovou výrobu, řízení vstupně výstupních skladů a meziskladů, navážku materiálu, EDI komunikační rozhraní, ON-LINE sledování vyrobeného množství, automatické výpočty kapacit linek a pracovišť, automatické zapracování požadavků na výrobu, sledování kolizí dat dodaní a dalších funkcionalit.
PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ECM SYSTEM SOLUTIONS S.R.O. je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt řeší nízkou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a nesoulad mezi kvalifikační úrovní pracovní síly s požadavky trhu práce. V rámci projektu bude proškoleno 25 zaměstnanců žadatele a partnerů s finančním příspěvkem, společnosti SOVA SYSTEMS Č.R., SIPLEX a VIDUM.