Ke stažení

Ceník služeb ECM

 • Nahráno: 25. 05. 2022
 • Velikost: 110 kB

Ceník služeb společnosti ECM System Solutions platný od 1. 6. 2023

Dálková podpora

 • Nahráno: 20. 11. 2020
 • Velikost: 19 MB

Program pro dálkovou podporu produktů a klientů ECM System Solutions

TeamViewer QuickSupport

Jednoduchý a malý zákaznický modul, který nevyžaduje instalaci ani oprávnění správce, lze jej spustit ihned – ideální pro okamžitou podporu

Whitepaper MaDaM

 • Nahráno: 10. 08. 2021
 • Velikost: 2,3 MB

Whitepaper k docházkovému systému MaDaM

Krátký inforamční materiál popisující základní vlastnosti docházkového systému MaDaM

VOIP VOP

 • Nahráno: 01. 01. 2016
 • Velikost: 360 kB

Všeobecné obchodní podmínky pro zákazníky VOIP

Návrh smlouvy VoIP

 • Nahráno:
 • Velikost:

Návrh smlouvy pro zřízení služby VoIP

ALIM Whitepaper

 • Nahráno:
 • Velikost: 1,4 MB

Asset Lifecycle Information Management

Stanovisko MŽP

 • Nahráno:
 • Velikost:

Informace odboru ochrany ovzduší MŽP k formě vedení záznamů o zařízení s obsahem fluorovaných skleníkových plynů podle čl. 6 nařízení (EU) 517/2017.

Dovolujeme si Vás informovat, že společnost ECM System Solutions, s.r.o. autorem softwarového řešení "docline", které je spolufinancováno Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI).
Registrační číslo projektu: 2.2 ITS03/482.
VÝZKUM A VÝVOJ MOBILNÍ KONDENZAČNÍ MINI TEPLÁRNY NA BÁZI ZDROJŮ KVET A OZE S VESTAVĚNOU AKUMULACÍ TEPLA A ELEKTŘINY DOPLNĚNOU O INTELIGENTNÍ ŘÍDICÍ SYSTÉM
je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výstupem - výsledkem projektu bude PROTOTYP mobilní kondenzační mini teplárny s názvem „Mobilní teplárna s akumulací a řízením“ s tím, že tento prototyp bude testován po dobu realizace projektu a následně po dobu životnosti projektu v Univerzitním centru energeticky efektivních budov ČVUT.
AUTOMATIZOVANÝ SYSTÉM KALIBRACE KONCOVÝCH MĚREK V ROZSAHU DO 100 MM
je spolufinancován Evropskou unií.
Hlavní cíl projektu je vyvinout zcela nový plně automatický systém pro kalibraci koncových měrek a osvojení si nových principu řízení projektu a získání nových znalostí v oboru.
Projekt č. Č. CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_076/0009574 ŘÍZENÍ VÝROBY -FORGGIO je spolufinancován Evropskou unií, OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program ICT a sdílené služby.
Cílem projektu je tvorba nového softwarového informačního systému vycházejícího z technicky zastaralého řešení MAGGIO. Řešení je určeno pro liniovou a kombinovanou sériovou výrobu, řízení vstupně výstupních skladů a meziskladů, navážku materiálu, EDI komunikační rozhraní, ON-LINE sledování vyrobeného množství, automatické výpočty kapacit linek a pracovišť, automatické zapracování požadavků na výrobu, sledování kolizí dat dodaní a dalších funkcionalit.
PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ECM SYSTEM SOLUTIONS S.R.O. je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt řeší nízkou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a nesoulad mezi kvalifikační úrovní pracovní síly s požadavky trhu práce. V rámci projektu bude proškoleno 25 zaměstnanců žadatele a partnerů s finančním příspěvkem, společnosti SOVA SYSTEMS Č.R., SIPLEX a VIDUM.