MaDaM - nejen docházkový a přístupový systém

Sledujte docházku vašich zaměstnanců dle nejnovější platné legislativy

MaDaM

MaDaM je modulový systém pro evidenci nejen docházky. Jednoduchost obsluhy, intuitivnost ovládání, moderní vzhled a technologie použité při jeho vývoji, jsou stavebními kameny úspěchu tohoto řešení. Systém je postaven na databázi MS SQL a technologie .NET. Mnoho rozšiřujících modulů začleněných do systémů umožňuje vedení docházky v různých režimech. Např. standardní pracovní doba, nerovnoměrně rozvržená pracovní doba, konto pracovní doby a dalších variantách.

Features

 • Jednoduchost obsluhy terminálů i aplikace
 • Automatické doplňování dlouhodobých absencí
 • Log oprav docházkových údajů
 • Grafické znázornění problematických míst v datech
 • On-line přehled přítomnosti
 • Minimalizace kliků uživatele aplikace
 • Možnost přirozeného růstu celého systému s vámi
 • Sledování čerpání a zbytků dovolené a přesčasů
 • Zobrazení saldo hodin na terminálu
 • Statistiky a grafy
 • Dohled mzdového auditora nad vývojem řešení
 • Detailní členění na zakázky a výkony
 • Jednoduchý management zakázek
 • Převodníky do různých mzdových systémů
 • Napojení na stravovací a kuponový systém
 • Výpočet nároku na stravenky
 • Jednoduchý systém sledování a vyhodnocování zakázek
 • Konto pracovní doby
 • Modul pro automatické i ruční plánování směn
 • Modul řízení požadavků a schvalování absencí
 • Roční plán dovolených
 • Aplikace pro Windows i webový klient
 • Dotyková aplikace pro zaměstnance
 • Sběr zakázek a výkonů pomocí terminálů
 • Sběr zakázek pomocí dotykových stanic
 • Sběr zakázek pomocí čárových kódů
 • Možnost prropojení s přístupovým systémem

Docházkový systém MaDaM

Náš moderní docházkový systém využívá více než 25 let zkušeností s vývojem těchto systémů. Systém je dnes plně konfigurovatelný a přizpůsobitelný každé firmě nebo organizaci, která jej chce využít. MaDaM v sobě integruje další moduly, které z něho dělají vysoce škálovatelný a modulovatelný systém nejen pro zpracování času zaměstnanců, ale i souvisejících agend. Plně integrovaný je s modulem přístupového systému, stravovacím modulem, modulem sledování zakázek a výkonů a dalších.

více

Docházkový modul umožňuje vést základní docházku dle zákoníku práce, zákona o mzdě a zákona o platu. Na základě zadaných docházkových údajů a na základě nastavení výpočtů u každého jednotlivého pracovníka, modul vypočítá odpracovanou dobu, absence, ale i hodiny pro různé příplatky. Vše se odvíjí od zadaného pracovního kalendáře, přičemž systém zvládá i nepravidelně rozloženou pracovní dobu, vícesměnné provozy, pružnou pracovní dobu atd. Veškeré ruční zásahy do zadaných začátků a konců přerušení se logují a je tak dán jasný přehled o tom, kdo daný údaj opravil.
Docházka disponuje až tříkrokovým schvalovacím procesem, grafy pro přehlednost a dalšími užitečnými funkcemi pro zjednodušení.
Práce v systému je značně podobná práci v tabulkovém procesoru a je tak pro uživatele jednoduchá a intuitivní.

skrýt

MaDaM ve firmě Elok-Opava

Na základě kontroly ÚP ve firmě Elok-Opava vyvstala nutnost změny docházkového systému tak, aby systém odpovídal  požadavkům Zákoníku práce a souvisejícím předpisům, zejména v oblasti výpočtu skutečně odpracovaného času, evidence přestávek v práci a práci přesčas. Elok-Opava zavedla i evidence času na zakázkách a část stravovacího systému (bez výdejního terminálu). Následně po úspěšné implementaci integrovala do systému přístupový systém v obou svých lokalitách. 

více

   V roce 2009 Elok-Opava hledala řešení, které by splnilo její požadavky v oblasti docházky, sledování zakázek, sledování přístupů, stravenek a stravování zaměstnanců. MaDaM splňovala všechny jí požadované parametry. Další pak byly doprogramovány vrámci dodávky a implementace.

   Jedním z požadavků bylo napojení na ekonomický systém K2, a to především v oblasti sledování času na zakázkách. Realizace proběhla napojením číselníků zakázek na číselník zakázek systému K2 a zpětným napojením na odvádění zápisem času spotřebovaného na zakázce při uzavírání docházky.

   Byly vytvořeny a přidány sestavy pro kontrolu odvádění a taktéž byly do aplikace přidány detailní pohledy na odváděné časy na zakázkách, tak aby manažeři měli přehled, kdo kdy a kolik času na dané zakázce reálně spotřeboval.

   Implementace proběhla během jednoho měsíce pro otestování nastavení a zaškolení uživatelů, následně již aplikace přešla do rutinního provozu.

   Druhou fází implementace bylo zavedení přístupového systému. Po analýze potřeb řízení přístupů v jednotlivých areálech a budovách byly vydefinovány přístupové body a proběhla montáž elektroniky a kabeláže. V aplikaci MaDaM byly přidány přístupové body a manažery bylo provedeno nastavení přístupů jednotlivým zaměstnancům.

   Systém umožňuje pružně reagovat na další rozšiřování přístupových bodů, jejich jednoduchým začleněním do komunikační sítě přístupového systému a zavedením do aplikačního rozhraní.

skrýt

Reference

Bidvest Elok

Ceny

MaDaM - Basic

7 500,- Kč

Základní softwarový modul systému. V základním modulu je 5 licencí pro uživatele systému a 50 licencí pro aktuálně zpracovávané zaměstnance.

 • Standardní pracovní směnné režimy
 • Přidělování uživatelských práv a skupin zaměstnanců
 • Správa docházkových i přístupových terminálů
 • Serverová část aplikace (služba)
 • Přidělování stravenek
 • Sledování dovolených a přesčasů
 • Možnost schvalování přesčasů
 • Výpočet pro jedno i vícesměné provozy
 • Výpočet docházky
 • Výpočet hodin pro příplatky (noční, odpolední, soboty, neděle ...)
 • Správný výpočet a využití svátků
 • Individuální nastavení výpočtu docházky u zaměstnance
 • Standardní sestavy
 • Převody hodin do dalších měsíců
 • Sledování přestávek podle různých režimů
 • Podpora pružné pracovní doby
 • Podpora konta pracovní doby
 • Podpora nerovnoměrně rozvržené pracovní doby

Poptávkový formulář

Dovolujeme si Vás informovat, že společnost ECM System Solutions, s.r.o. autorem softwarového řešení "docline", které je spolufinancováno Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI).
Registrační číslo projektu: 2.2 ITS03/482.
VÝZKUM A VÝVOJ MOBILNÍ KONDENZAČNÍ MINI TEPLÁRNY NA BÁZI ZDROJŮ KVET A OZE S VESTAVĚNOU AKUMULACÍ TEPLA A ELEKTŘINY DOPLNĚNOU O INTELIGENTNÍ ŘÍDICÍ SYSTÉM
je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výstupem - výsledkem projektu bude PROTOTYP mobilní kondenzační mini teplárny s názvem „Mobilní teplárna s akumulací a řízením“ s tím, že tento prototyp bude testován po dobu realizace projektu a následně po dobu životnosti projektu v Univerzitním centru energeticky efektivních budov ČVUT.
AUTOMATIZOVANÝ SYSTÉM KALIBRACE KONCOVÝCH MĚREK V ROZSAHU DO 100 MM
je spolufinancován Evropskou unií.
Hlavní cíl projektu je vyvinout zcela nový plně automatický systém pro kalibraci koncových měrek a osvojení si nových principu řízení projektu a získání nových znalostí v oboru.
Projekt č. Č. CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_076/0009574 ŘÍZENÍ VÝROBY -FORGGIO je spolufinancován Evropskou unií, OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program ICT a sdílené služby.
Cílem projektu je tvorba nového softwarového informačního systému vycházejícího z technicky zastaralého řešení MAGGIO. Řešení je určeno pro liniovou a kombinovanou sériovou výrobu, řízení vstupně výstupních skladů a meziskladů, navážku materiálu, EDI komunikační rozhraní, ON-LINE sledování vyrobeného množství, automatické výpočty kapacit linek a pracovišť, automatické zapracování požadavků na výrobu, sledování kolizí dat dodaní a dalších funkcionalit.
PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ECM SYSTEM SOLUTIONS S.R.O. je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt řeší nízkou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a nesoulad mezi kvalifikační úrovní pracovní síly s požadavky trhu práce. V rámci projektu bude proškoleno 25 zaměstnanců žadatele a partnerů s finančním příspěvkem, společnosti SOVA SYSTEMS Č.R., SIPLEX a VIDUM.