VoIP telefonie

Přístup pro smluvní zákazníky - portál VoIP

VoIP telefonie je moderní způsob připojení telekomunikačních technologií pro firmy i jednotlivce. Naše firma je registrována u ČTU pod registračním číslem 3991 a poskytuje veřejně dostupné telefonní připojení pomocí internetu neboli VoIP (Voice over internet protocol).

Co k této službě potřebujete?

Telefonní přístroj určený pro VoIP nebo software pro PC.

 

Co vlastně nabízíme?

Nabízíme jak jednotlivé telefonní připojení tak i vícelinkové připojení pro firemní ústředny VoIP tzv. "trunky".

 

Kolik mne to bude stát?

Zde je k nahlédnutí náš kompletní ceník.

 

Jak si zřídit službu?

Vyplňte návrh smlouvy, případně nás kontaktujte a my Vám pomůžeme vše zařídit. Nezapomeňte si přečíst i Všeobecné obchodní podmínky, které jsou nedílnou součástí Smlouvy. Pak návrh odešlete mailem na adresu info @ ecmsystem.cz

 

Pro zjištění podrobností pro zřízení služby, hlášení závad a reklamací nás prosím kontaktujte na tel. čísle 598598777 nebo na e-mailové adrese info @ ecmsystem.cz

 

 

 

Dovolujeme si Vás informovat, že společnost ECM System Solutions, s.r.o. autorem softwarového řešení "docline", které je spolufinancováno Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI).
Registrační číslo projektu: 2.2 ITS03/482.
VÝZKUM A VÝVOJ MOBILNÍ KONDENZAČNÍ MINI TEPLÁRNY NA BÁZI ZDROJŮ KVET A OZE S VESTAVĚNOU AKUMULACÍ TEPLA A ELEKTŘINY DOPLNĚNOU O INTELIGENTNÍ ŘÍDICÍ SYSTÉM
je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výstupem - výsledkem projektu bude PROTOTYP mobilní kondenzační mini teplárny s názvem „Mobilní teplárna s akumulací a řízením“ s tím, že tento prototyp bude testován po dobu realizace projektu a následně po dobu životnosti projektu v Univerzitním centru energeticky efektivních budov ČVUT.
AUTOMATIZOVANÝ SYSTÉM KALIBRACE KONCOVÝCH MĚREK V ROZSAHU DO 100 MM
je spolufinancován Evropskou unií.
Hlavní cíl projektu je vyvinout zcela nový plně automatický systém pro kalibraci koncových měrek a osvojení si nových principu řízení projektu a získání nových znalostí v oboru.
Projekt č. Č. CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_076/0009574 ŘÍZENÍ VÝROBY -FORGGIO je spolufinancován Evropskou unií, OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program ICT a sdílené služby.
Cílem projektu je tvorba nového softwarového informačního systému vycházejícího z technicky zastaralého řešení MAGGIO. Řešení je určeno pro liniovou a kombinovanou sériovou výrobu, řízení vstupně výstupních skladů a meziskladů, navážku materiálu, EDI komunikační rozhraní, ON-LINE sledování vyrobeného množství, automatické výpočty kapacit linek a pracovišť, automatické zapracování požadavků na výrobu, sledování kolizí dat dodaní a dalších funkcionalit.
PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ECM SYSTEM SOLUTIONS S.R.O. je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt řeší nízkou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a nesoulad mezi kvalifikační úrovní pracovní síly s požadavky trhu práce. V rámci projektu bude proškoleno 25 zaměstnanců žadatele a partnerů s finančním příspěvkem, společnosti SOVA SYSTEMS Č.R., SIPLEX a VIDUM.