About us

ECM System Solutions Ltd. is a private company, which operates on Czech and Slovak IT market.

We provide variety of services and supplies in the area of documentation management and development of system and application software.

The main activity of our team, which is focused on documentation management, is supply of systems focused on documentation management and providing of professional services for implementation of systems in different industrial areas. We are extensively experienced in the field of analysis, consulting activities, formation of solutions design and configuration based on requirements and specific needs of our customers. 

The company has established a quality system to provide technical support. We are able to handle service requests by usingHelpdesk system, we include technical support for our customers into our contracts. Our intention is to fulfill our customer’s requests. Our goal is to continuously improve the quality of services provided, which is proven by satisfaction of our customers.

A significant part of our company involves team of programmers, who created number of systems and interesting applications. In addition to the constant development of our own systems, we are also able to create applications based on your requirements. We are ready for you on c, c#, vb.net, SQL, .NET, ASP(X)..

History

ECM System Solutions was established as a limited liability company in 2009 in the Czech Republic. By developing gradually profiled itself and today it is considered an important provider in the areas, where it develops its business activities. Company also expanded its activity to the Slovakia in 2012.

Today

Currently there are 15 employees in ECM System Solutions Ltd. and within the IT, it can be classified a medium-sized company. Team of ECM forms group of young, strong-minded members under the leadership of responsible and experienced managers.

Team:

Martin Krupa

Martin Krupa

Dlhoročné skúsenosti s vedením ľudí a firmy ho predurčujú k bravúrnemu zvládaniu riaditeľskej pozície. Občas vybuchne, no celkovo je pokojný a rozvážny. Má rád Apple, úspech a sladkosti. Vie dýchať aj pod vodou.

Peter Mikšovič

Peter Mikšovič

Plné vrecká nápadov a vždy dobrá nálada. Rád udáva smer. Nenosí dáždnik. Rád pracuje s ľudmi a ľudia s nim. Má na starosti marketing.

Lukáš Chovanec

Lukáš Chovanec

Veľa rozmýšľa, málo rozpráva. Mysľou stále o krok vpred. Je praktický a inovatívny. Má rád jazz, čokoládu a bulvárnu tlač. Google mu vždy dobre poradí.

Vít Krupa

Vít Krupa

Pracuje s kľudom, precíznosťou, svojím tempom. Málo rozpráva. Apple sa mu páči nielen kvoli tomu, že je vegetarián.

Ľuboš Rodanič

Ľuboš Rodanič

Pri programovaní upadá do bezvedomia. Keď programuje, nič nevidí a nepočuje, čas je relatívny. Rád vymýšľa nové príbehy a komplikácie. Jednoducho detailista. Pije veľa kávy.

Vladimír Sýkora

Vladimír Sýkora

Nie je nič lepšie ako mať dlhodobý plán. Preto ma detaily nevyvedú z rovnováhy. Analyzuje. Je zdravo a hlavne pravidelne. Jeho kľúče otvárajú kanceláriu.

Petr Besta

Petr Besta

Náš webmaster. Každá úloha je pre neho novou výzvou. Je poriadkumilovný, všetky veci majú svoje miesto. Má rád kávu, obľubuje svetre a dreváky.

Martina Moravcová

Martina Moravcová

Administratíva jej nerobí problémy. Pracuje systematicky a nenechá sa rozhodiť. Keby aj, udobria ju sladkosti.

Milan Lesák

Milan Lesák

..veľa a rád sa učí, pomáha, začína sa mu tu páčiť.

Ondřej Cabák

Ondřej Cabák

Veľa študuje, rád pracuje. Páči sa mu pracovať v tíme.

Certificates

ISO 9000:100

ISO 9000:100

It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic

We would like to inform you that ECM System Solutions, Ltd. the author of the software solution "docline" which is co-financed by the European Regional Development Fund and Ministry of Industry and Commerce under the Operational Programme Enterprise and Innovation (OPEI).
Project registration number: 2.2 ITS03/482.
VÝZKUM A VÝVOJ MOBILNÍ KONDENZAČNÍ MINI TEPLÁRNY NA BÁZI ZDROJŮ KVET A OZE S VESTAVĚNOU AKUMULACÍ TEPLA A ELEKTŘINY DOPLNĚNOU O INTELIGENTNÍ ŘÍDICÍ SYSTÉM
je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výstupem - výsledkem projektu bude PROTOTYP mobilní kondenzační mini teplárny s názvem „Mobilní teplárna s akumulací a řízením“ s tím, že tento prototyp bude testován po dobu realizace projektu a následně po dobu životnosti projektu v Univerzitním centru energeticky efektivních budov ČVUT.
AUTOMATIZOVANÝ SYSTÉM KALIBRACE KONCOVÝCH MĚREK V ROZSAHU DO 100 MM
je spolufinancován Evropskou unií.
Hlavní cíl projektu je vyvinout zcela nový plně automatický systém pro kalibraci koncových měrek a osvojení si nových principu řízení projektu a získání nových znalostí v oboru.
Projekt č. Č. CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_076/0009574 ŘÍZENÍ VÝROBY -FORGGIO je spolufinancován Evropskou unií, OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program ICT a sdílené služby.
Cílem projektu je tvorba nového softwarového informačního systému vycházejícího z technicky zastaralého řešení MAGGIO. Řešení je určeno pro liniovou a kombinovanou sériovou výrobu, řízení vstupně výstupních skladů a meziskladů, navážku materiálu, EDI komunikační rozhraní, ON-LINE sledování vyrobeného množství, automatické výpočty kapacit linek a pracovišť, automatické zapracování požadavků na výrobu, sledování kolizí dat dodaní a dalších funkcionalit.
PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ECM SYSTEM SOLUTIONS S.R.O. je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt řeší nízkou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a nesoulad mezi kvalifikační úrovní pracovní síly s požadavky trhu práce. V rámci projektu bude proškoleno 25 zaměstnanců žadatele a partnerů s finančním příspěvkem, společnosti SOVA SYSTEMS Č.R., SIPLEX a VIDUM.