Zavedení komplexní správy dokumentů - nyní ZDARMA!

27.04.2015

Přicházíme k Vám s jedinečnou nabídkou, jak si zdarma zajistit odborné konzultace
v oblasti zavedení komplexní správy dokumentů ve Vaší firmě! 

Trápíte se hledáním odpovědí na tyto otázky?

  • Jak mít pod kontrolou celý životní cyklus tvorby dokumentů?
  • Jak zajistit, aby se ve firmě "neztrácely" dokumenty?
  • Co se skrývá pod novým zákonem o Kybernetické bezpečnosti?
  • Jak správně číslovat, verzovat a tvořit dokumenty?
  • Jak využít CAD a office aplikace, aby Vám sloužily ke zjednodušení práce?
  • Jak řídit projekty, jejichž dokumenty mají obrovskou hodnotu?

 Vyřešte je jednou pro vždy a zvyšte produktivitu Vaší společnosti efektivním řízením a správou dokumentů.

Nyní s možností získat až 500 000 Kč na tuto problematiku! 

Pokud Vás tato možnost zaujala, stačí se s námi spojit a my vše potřebné zařídíme za Vás!

Kontaktujte nás na níže uvedeném emailu nebo telefonním čísle.

 

 Email:

konecna@ecmsystem.cz

 Telefon:

+420 734 423 492

 

Dovolujeme si Vás informovat, že společnost ECM System Solutions, s.r.o. autorem softwarového řešení "docline", které je spolufinancováno Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI).
Registrační číslo projektu: 2.2 ITS03/482.
VÝZKUM A VÝVOJ MOBILNÍ KONDENZAČNÍ MINI TEPLÁRNY NA BÁZI ZDROJŮ KVET A OZE S VESTAVĚNOU AKUMULACÍ TEPLA A ELEKTŘINY DOPLNĚNOU O INTELIGENTNÍ ŘÍDICÍ SYSTÉM
je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výstupem - výsledkem projektu bude PROTOTYP mobilní kondenzační mini teplárny s názvem „Mobilní teplárna s akumulací a řízením“ s tím, že tento prototyp bude testován po dobu realizace projektu a následně po dobu životnosti projektu v Univerzitním centru energeticky efektivních budov ČVUT.
Projekt č. Č. CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_076/0009574 ŘÍZENÍ VÝROBY -FORGGIO je spolufinancován Evropskou unií, OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program ICT a sdílené služby.
Cílem projektu je tvorba nového softwarového informačního systému vycházejícího z technicky zastaralého řešení MAGGIO. Řešení je určeno pro liniovou a kombinovanou sériovou výrobu, řízení vstupně výstupních skladů a meziskladů, navážku materiálu, EDI komunikační rozhraní, ON-LINE sledování vyrobeného množství, automatické výpočty kapacit linek a pracovišť, automatické zapracování požadavků na výrobu, sledování kolizí dat dodaní a dalších funkcionalit.
VaV projekty
ČERPÁNÍ DOTACÍ V RÁMCI PROGRAMU OP PIK
Projekt Řízení kvality a technologického postupu je spolufinancován Evropskou unií

Cílem projektu je ve spolupráci Chytrá pěna HS Group s.r.o. s ECM System Solutions s.r.o. a s SVÚOM s.r.o. vyvinout zařízení, které bude garantovat správnost technologického postupu, respektive kontrolu dodržení klíčových podmínek použití izolačních materiálů, které představují především tepelné podmínky, skladování, přepravy a aplikace nástřikových tepelně izolačních a hydroizolačních materiálů na bázi PUR a PUREA. Vyvinutá hardwarová zařízení i softwarová řešení budou sledovat tepelné podmínky ze skladu, přes dopravu po aplikaci.