Webinář AIM - Správa informací o majetku

12.01.2015

Pozvánka na webinář na 29. leden 2015, 14:00 – 15:00

Při provozování a údržbě technologických celků je důležité vycházet při rozhodování o plánovaných odstávkách nebo investicích z popisu stávajícího stavu technologie. Ten se ale může se vzrůstajícím časem od uvedení do provozu výrazně lišit od původní dokumentace, podle které technologie vznikla. Rovněž při neplánovaných odstávkách v případě havárií je kriticky důležitá faktická správnost dokumentace pro co nejrychlejší uvedené zpět do provozu.

Zjistěte, jak spravovat technické informace o majetku a zařízeních tak, aby byla vždy zajištěna správnost dokumentace vzhledem k faktickému stavu zařízení. 

Účastí na online webináři se můžete dozvědět, jakým způsobem je možné tohoto cíle dosáhnout, odhalit jak spolu souvisí s řízením informací o majetku a jaké další výzvy a výhody vyplývají z nasazení AIM z dílny jednoho ze světových lídrů v této oblasti, společnosti BlueCielo ECM Solutions.

Webinář: AIM - Správa informací o majetku v údržbě a provozu

Dátum: 29. leden 2015

Čas: 14:00 - 15:00

Zaregistrujte se a zjistěte jak:

  • Zlepšit dostupnost a spolehlivost technických informací o majetku
  • Bezpečně zachovávat aktuální technická data
  • Řídit změnové a investiční projekty
  • Integrace se systémy EAM (Řízení údržby) a FM (Správa budov) poskytne Provozu a Údržbě přímý přístup ke kriticky důležitým informacím.
  • Snížit rizika zajištěním bezpečnosti a dodržováním předpisů

Webinářem Vás bude provázet certifikovaný specialista na AIM systémy ze společnosti ECM System Solutions s.r.o., která je dodavatelem propracovaných softvérových řešení pro Správu technické dokumentace, partnerem společnosti BlueCielo ECM Solutions a jeho výhradním dodavatelem pro Českou a Slovenskou republiku.

 

Účast na tomto webináři je bezplatná.

Počet míst je omezený, proto registraci neodkládejte a registrujte se hned!

Webinář bude využívat technologii GoToWebinar/GoToMeeting a bude nahráván.

https://attendee.gotowebinar.com/register/8033584271158985986

Dovolujeme si Vás informovat, že společnost ECM System Solutions, s.r.o. autorem softwarového řešení "docline", které je spolufinancováno Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI).
Registrační číslo projektu: 2.2 ITS03/482.
VÝZKUM A VÝVOJ MOBILNÍ KONDENZAČNÍ MINI TEPLÁRNY NA BÁZI ZDROJŮ KVET A OZE S VESTAVĚNOU AKUMULACÍ TEPLA A ELEKTŘINY DOPLNĚNOU O INTELIGENTNÍ ŘÍDICÍ SYSTÉM
je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výstupem - výsledkem projektu bude PROTOTYP mobilní kondenzační mini teplárny s názvem „Mobilní teplárna s akumulací a řízením“ s tím, že tento prototyp bude testován po dobu realizace projektu a následně po dobu životnosti projektu v Univerzitním centru energeticky efektivních budov ČVUT.
AUTOMATIZOVANÝ SYSTÉM KALIBRACE KONCOVÝCH MĚREK V ROZSAHU DO 100 MM
je spolufinancován Evropskou unií.
Hlavní cíl projektu je vyvinout zcela nový plně automatický systém pro kalibraci koncových měrek a osvojení si nových principu řízení projektu a získání nových znalostí v oboru.
Projekt č. Č. CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_076/0009574 ŘÍZENÍ VÝROBY -FORGGIO je spolufinancován Evropskou unií, OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program ICT a sdílené služby.
Cílem projektu je tvorba nového softwarového informačního systému vycházejícího z technicky zastaralého řešení MAGGIO. Řešení je určeno pro liniovou a kombinovanou sériovou výrobu, řízení vstupně výstupních skladů a meziskladů, navážku materiálu, EDI komunikační rozhraní, ON-LINE sledování vyrobeného množství, automatické výpočty kapacit linek a pracovišť, automatické zapracování požadavků na výrobu, sledování kolizí dat dodaní a dalších funkcionalit.
PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ECM SYSTEM SOLUTIONS S.R.O. je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt řeší nízkou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a nesoulad mezi kvalifikační úrovní pracovní síly s požadavky trhu práce. V rámci projektu bude proškoleno 25 zaměstnanců žadatele a partnerů s finančním příspěvkem, společnosti SOVA SYSTEMS Č.R., SIPLEX a VIDUM.