Proč je v dnešní době nutné spravovat projektovou dokumentaci

20.02.2015

Pozvánka na Webinář, 3. březen 2015, 14:00 – 15:00

Společnosti působící v oblasti projekční a inženýrské činnosti, nezávisle na odvětví, v jakém působí, mají společné jmenovatele, se kterými jsou konfrontovány na denní bázi. Jsou to nedostatek času na zpracování a správu projektové dokumentace, neustále se zvyšující tlak na cenu a kvalitu ze strany odběratelů a podobně.

Cílem našeho webináře je odhalit, jak tyto výzvy souvisí s nasazením systému pro správu projektové dokumentace, jak je možné zvýšit efektivitu práce v průběhu projektu i v jeho přípravné fázi, jak pružněji reagovat na tyto výzvy a jak celkově uspět ve vysoce konkurenčním prostředí projekční praxe.

Webinář: Proč je v dnešní době nutné spravovat projektovou dokumentaci

Datum: 3. březen 2015

Čas: 14:00 – 15:00

Zaregistrujte se a zjistěte, jak:

  • zlepšit dostupnost dokumentace díky centralizaci
  • zajistit standardizaci dokumentů a s nimi souvisejících procesů
  • řídit změnové a investiční projekty
  • eliminovat anonymitu změn, ztrátu firemních dokumentů
  • zajistit aktuálnost verzí dokumentů a uchovávání jejich historie
  • zlepšit práci díky integraci s Office a CAD systémy
  • snížit rizika zajištěním jednoznačnosti předávané dokumentace

Webinářem Vás bude provázet zkušený implementátor ze společnosti ECM System Solutions, s.r.o., která je dodavatelem sofistikovaných softvérových řešení pro Správu technické dokumentace v České a Slovenské Republice.

Účast na tomto webináři je bezplatná.

Počet míst je limitován, proto registraci neodkládejte! https://attendee.gotowebinar.com/register/5770839919570945538

Už teď víte, že daný čas Vám nevyhovuje? Nezoufejte. Registrujte se a po odvysílání webináře Vám bude zaslána nahraná verze.

 

Dovolujeme si Vás informovat, že společnost ECM System Solutions, s.r.o. autorem softwarového řešení "docline", které je spolufinancováno Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI).
Registrační číslo projektu: 2.2 ITS03/482.
VÝZKUM A VÝVOJ MOBILNÍ KONDENZAČNÍ MINI TEPLÁRNY NA BÁZI ZDROJŮ KVET A OZE S VESTAVĚNOU AKUMULACÍ TEPLA A ELEKTŘINY DOPLNĚNOU O INTELIGENTNÍ ŘÍDICÍ SYSTÉM
je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výstupem - výsledkem projektu bude PROTOTYP mobilní kondenzační mini teplárny s názvem „Mobilní teplárna s akumulací a řízením“ s tím, že tento prototyp bude testován po dobu realizace projektu a následně po dobu životnosti projektu v Univerzitním centru energeticky efektivních budov ČVUT.
AUTOMATIZOVANÝ SYSTÉM KALIBRACE KONCOVÝCH MĚREK V ROZSAHU DO 100 MM
je spolufinancován Evropskou unií.
Hlavní cíl projektu je vyvinout zcela nový plně automatický systém pro kalibraci koncových měrek a osvojení si nových principu řízení projektu a získání nových znalostí v oboru.
Projekt č. Č. CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_076/0009574 ŘÍZENÍ VÝROBY -FORGGIO je spolufinancován Evropskou unií, OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program ICT a sdílené služby.
Cílem projektu je tvorba nového softwarového informačního systému vycházejícího z technicky zastaralého řešení MAGGIO. Řešení je určeno pro liniovou a kombinovanou sériovou výrobu, řízení vstupně výstupních skladů a meziskladů, navážku materiálu, EDI komunikační rozhraní, ON-LINE sledování vyrobeného množství, automatické výpočty kapacit linek a pracovišť, automatické zapracování požadavků na výrobu, sledování kolizí dat dodaní a dalších funkcionalit.
PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ECM SYSTEM SOLUTIONS S.R.O. je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt řeší nízkou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a nesoulad mezi kvalifikační úrovní pracovní síly s požadavky trhu práce. V rámci projektu bude proškoleno 25 zaměstnanců žadatele a partnerů s finančním příspěvkem, společnosti SOVA SYSTEMS Č.R., SIPLEX a VIDUM.