Národní fórum údržby

24.06.2014

Konference Národní fórum údržby, organizovaná pod záštitou Ministerstva hospodářství SR, je významově důležitá pro všechny odborníky údržby. ECM System Solutions, s.r.o. byla znovu partnerem a aktivním účastníkem této konference.

14. ročník konference se již tradičně konal 3. a 4. června na Štrbském plese ve Vysokých Tatrách, kde se více než 200 manažerů, specialistů údržby, předních firem nabízejících služby v údržbě, představitelů společností z široké škály odvětví i odborníků z akademické půdy přišlo podělit o aktuální informace vysoké odborové úrovně, načerpat novou inspiraci a vzájemně si vyměnit praktické zkušenosti.

Odborná témata zazněla během dvoutýdenního programu v následujících sekcích:

  1. Nejlepší praxe a řízení údržby
  2. Správa aktiv (Asset management) a údržba
  3. Informační systémy a podpora údržby
  4. Bezpečnost a rizika v údržbě
  5. Moderní technologie údržby
  6. Prediktivní údržba a diagnostika

ECM System Solutions jako partner této konference vystoupilo s příspěvkem Využijte svou dokumentaci na 200 %" v sekci Asset Management. Ing. Luboš Rodanič, aplikační inženýr systémů pro Správu dokumentace, ve své přednášce poukázal na nezbytnost aktuální a přesné technické dokumentace v oddělení Údržba a odhalil systém řešení správy a zprostředkování těchto důležitých informací o zařízeních všem zúčastněným stranám.

Dovolujeme si Vás informovat, že společnost ECM System Solutions, s.r.o. autorem softwarového řešení "docline", které je spolufinancováno Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI).
Registrační číslo projektu: 2.2 ITS03/482.
VÝZKUM A VÝVOJ MOBILNÍ KONDENZAČNÍ MINI TEPLÁRNY NA BÁZI ZDROJŮ KVET A OZE S VESTAVĚNOU AKUMULACÍ TEPLA A ELEKTŘINY DOPLNĚNOU O INTELIGENTNÍ ŘÍDICÍ SYSTÉM
je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výstupem - výsledkem projektu bude PROTOTYP mobilní kondenzační mini teplárny s názvem „Mobilní teplárna s akumulací a řízením“ s tím, že tento prototyp bude testován po dobu realizace projektu a následně po dobu životnosti projektu v Univerzitním centru energeticky efektivních budov ČVUT.
AUTOMATIZOVANÝ SYSTÉM KALIBRACE KONCOVÝCH MĚREK V ROZSAHU DO 100 MM
je spolufinancován Evropskou unií.
Hlavní cíl projektu je vyvinout zcela nový plně automatický systém pro kalibraci koncových měrek a osvojení si nových principu řízení projektu a získání nových znalostí v oboru.
Projekt č. Č. CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_076/0009574 ŘÍZENÍ VÝROBY -FORGGIO je spolufinancován Evropskou unií, OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program ICT a sdílené služby.
Cílem projektu je tvorba nového softwarového informačního systému vycházejícího z technicky zastaralého řešení MAGGIO. Řešení je určeno pro liniovou a kombinovanou sériovou výrobu, řízení vstupně výstupních skladů a meziskladů, navážku materiálu, EDI komunikační rozhraní, ON-LINE sledování vyrobeného množství, automatické výpočty kapacit linek a pracovišť, automatické zapracování požadavků na výrobu, sledování kolizí dat dodaní a dalších funkcionalit.
PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ECM SYSTEM SOLUTIONS S.R.O. je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt řeší nízkou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a nesoulad mezi kvalifikační úrovní pracovní síly s požadavky trhu práce. V rámci projektu bude proškoleno 25 zaměstnanců žadatele a partnerů s finančním příspěvkem, společnosti SOVA SYSTEMS Č.R., SIPLEX a VIDUM.