Meridian Enterprise

Firma Accruent (dříve BlueCielo ECM Solutions) přináší řešení, která využívají strategie zlepšení obsahu inženýrských dat, automatizuje a optimalizuje obchodní procesy v organizacích, velkých i malých, během celého životního cyklu informací.

Features

 • Snadné ukládání dokumentů a jejich vyhledávání
 • Řízení změn dokumentů, revizí a odkazů
 • Podpora životního cyklu (workflow)
 • Dokonalá integrace s CAD a Office aplikacemi
 • Vestavěný prohlížeč AutoVue s možnostmi komentování (redline) a značkování
 • Zvýšená produktivita inženýrů
 • Vylepšená dostupnost obsahu
 • Optimalizované posuzování technického obsahu a workflow
 • Snížené náklady na tisk a distribuci
 • Publikování technického obsahu a dat v celé organizaci
 • Připojení k podnikovému systému pro správu dokumentace
 • Udržovaní komplexních objektů, vazby dokumentů
 • Pohled na technická data a obsah ze systému správy majetku
 • Technická data a obsah je k dispozici v neutrálním formátu
 • Webový přístup k technickým datům a obsahu
 • Integrované s podnikovými systémy pro správu obsahu

Správa technické dokumentace

Ve světě je celosvětová spolupráce nyní důležitější než kdy jindy pro lidi i organizace, tak aby mohli mezi sebou lépe komunikovat. Nápady, projekty, dokumenty a obsah mohou být nyní sdíleny a distribuovány rychle a efektivně.

Naše vlajková loď Meridian Enterprise poskytuje robustní, vysoce škálovatelná řešení pro správu obsahu a techniky pro celou organizaci. Meridian vytváří konečnou platformu pro spolupráci, která spojuje lidi a technologie podniku využitím možnosti sdílení informací z různých zdrojů, od začátku do konce, od minulosti do budoucnosti.

Připojení Vašich oddělení

Meridian poskytuje platformu pro pracovníky v rámci celé organizace, aby mohli kolektivně pracovat na technických projektech, ať již ve strojírenství, projektování, výstavbě, budování nebo údržbě. Tím se zvýší účinnost a výkon organizace.

BlueCielo Meridian Enterprise nabízí společné sdílené místo pro přesné informace a obsah, tak aby lidé po celém světě mohli pracovat současně na více projektech.

více

Meridian Enterprise má funkce pro integraci s hlavními aplikace pro CAD (např. AutoCAD, Autodesk Inventor, SolidWorks nebo MicroStation), kancelářský software (např. Microsoft Office) a e-mail (např. Microsoft Outlook nebo Lotus Notes).

Klíčové vlastnosti pro Vaše oddělení

 • Snadné ukládání dokumentů a jejich vyhledávání
 • Řízení změn dokumentů a revizí
 • Podpora schvalovacího a připomínkovacího procesu
 • Dokonalá integrace s CAD a Office aplikacemi
 • Vestavěný prohlížeč AutoVue s možnostmi komentování (redline) a značkování

Obchodní výhody pro Vaše oddělení

 • Zvýšená produktivita inženýrů
 • Vylepšená technika dostupnosti obsahu
 • Optimalizované posuzování technického obsahu a workflow
 • Snížené náklady na tisk a distribuci

Připojení Vašeho podniku

Bez ohledu na průmysl, technická data musí být sdílena i mimo technické oddělení, například pro zajištění povolení k provozu nebo k poskytnutí elektronického schválení dle FDA.3

Ať už jsou stavby konstruovány a udržovány nebo jsou vyvíjeny ambiciózní projekty v oblasti infrastruktury, nebo zařízení vyráběny a postaveny, není pochyb o tom, že všechny relevantní technické informace musí být snadno dostupné od začátku až do konce projektu pro všechny zúčastněné strany. Modul Advanced Project WorkFlow umožňuje převod technického obsahu z již vytvořeného prostředí do projekčního prostředí a naopak.

Meridian Enterprise se integruje s hlavními nástroji pro správu dokumentace (např. Documentum, Livelink a SharePoint), systémy pro správu zařízení (např. ARCHIBUS / FM) a strategické systémy pro správu majetku (např. SAP PM, Maximo a Ultimo). Modul Asset Management rozšiřuje obchodní model o objekty a vztahy těchto objektů k dokumentům.

Klíčové vlastnosti pro Váš podnik

 • Publikování technického obsahu a dat v celé organizaci
 • Připojení k podnikovému systému pro správu dokumentace
 • Udržovaní komplexních objektů, vazby dokumentů
 • Pohled na technická data a obsah ze systému správy majetku
 • Technická data a obsah je k dispozici v neutrálním formátu
 • Webový přístup k technickým datům a obsahu
 • Integrované s podnikovými systémy pro správu obsahu

Obchodní výhody pro Váš podnik

 • Snížení potřebného času na vyhledávání v technických datech a dokumentaci
 • Snížení nákladů na údržbu majetku a provozních nákladů
 • Poskytování shody s předpisy a povolení k provozu
 • Vylepšení správné technické a výrobní praxe
 • Ochrana duševního vlastnictví

Připojení Vašich externích partnerů

Meridian Enterprise umožňuje přístup třetích stran k obsahu a technickým datům pro externí účastníky. Snadné použití, webové uživatelské rozhraní, poskytuje bezpečný přístup k technickému obsahu. Další Modul Publisher umožňuje vykreslování a publikování technického obsahu pro neinženýry. Publisher má standardní publikační moduly pro MS SharePoint, OpenText Livelink a ECM Documentum.

Třetí strany, jako jsou dodavatelé, návrhářské domy, dodavateli zařízení a smluvní výrobci, lze snadno a bezpečně připojit a vyměňovat si s nimi technická data s pomocí modulu Transmittal Management. EPC dodavatelé mohou také získat přístup k Meridian Enterprise pomocí webového klienta s dálkovou integrací s CAD aplikacemi. Tato osvědčená metoda zjednodušuje projektování a výstavby a šetří čas a zdroje.

Klíčové vlastnosti pro třetí strany

 • Podporuje spolupráci s externími stranami
 • Vytváří technická data a dokumentaci a dává ji k dispozici mimo podnik
 • Připojuje se k řízení podnikových informačních systémů
 • Zaznamenává výměnu technické dokumentace a dat
 • Usnadňuje elektronické workflow dokumentů, směrování a distribuci
 • Rychle a jednoduše umožňuje elektronickou kontrolu a schvalování dokumentů
 • Technická data a dokumenty jsou k dispozici na internetovém portálu

Obchodní výhody pro třetí strany

 • Okamžité doručení technických dat a dokumentů
 • Optimalizovaná kontrola a schvalování dokumentů (workflow)
 • Snížené náklady na tisk a náklady na distribuci
 • Oddělení provádění stavby od práce na technickém obsahu

Accruent poskytuje Engineering Content Management (ECM) řešení pro více průmyslových odvětví, včetně energetiky, ropného a (petro)chemického průmyslu, stavebnictví, infrastruktury, dopravy a kusové výroby. BlueCielo má více než dvacet let zkušeností v oboru s více než 300.000 uživateli ve více než 50 zemích světa. BlueCielo má obchodní zastoupení v Brazílii, Německu, Holandsku, Rusku, USA a Velké Británii a rozsáhlou globální sít partnerů. Accruent zajišťuje vysokou úroveň odborných služeb a technickou podporu ve skutečně celosvětovém měřítku na nejlepší softwarová řešení Meridian Enterprise.

skrýt

Reference

Arcelor Mittal ÚJV Řež, a. s., divize ENERGOPROJEKT Elok

Dovolujeme si Vás informovat, že společnost ECM System Solutions, s.r.o. autorem softwarového řešení "docline", které je spolufinancováno Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI).
Registrační číslo projektu: 2.2 ITS03/482.
VÝZKUM A VÝVOJ MOBILNÍ KONDENZAČNÍ MINI TEPLÁRNY NA BÁZI ZDROJŮ KVET A OZE S VESTAVĚNOU AKUMULACÍ TEPLA A ELEKTŘINY DOPLNĚNOU O INTELIGENTNÍ ŘÍDICÍ SYSTÉM
je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výstupem - výsledkem projektu bude PROTOTYP mobilní kondenzační mini teplárny s názvem „Mobilní teplárna s akumulací a řízením“ s tím, že tento prototyp bude testován po dobu realizace projektu a následně po dobu životnosti projektu v Univerzitním centru energeticky efektivních budov ČVUT.
Projekt č. Č. CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_076/0009574 ŘÍZENÍ VÝROBY -FORGGIO je spolufinancován Evropskou unií, OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program ICT a sdílené služby.
Cílem projektu je tvorba nového softwarového informačního systému vycházejícího z technicky zastaralého řešení MAGGIO. Řešení je určeno pro liniovou a kombinovanou sériovou výrobu, řízení vstupně výstupních skladů a meziskladů, navážku materiálu, EDI komunikační rozhraní, ON-LINE sledování vyrobeného množství, automatické výpočty kapacit linek a pracovišť, automatické zapracování požadavků na výrobu, sledování kolizí dat dodaní a dalších funkcionalit.
VaV projekty
ČERPÁNÍ DOTACÍ V RÁMCI PROGRAMU OP PIK
Projekt Řízení kvality a technologického postupu je spolufinancován Evropskou unií

Cílem projektu je ve spolupráci Chytrá pěna HS Group s.r.o. s ECM System Solutions s.r.o. a s SVÚOM s.r.o. vyvinout zařízení, které bude garantovat správnost technologického postupu, respektive kontrolu dodržení klíčových podmínek použití izolačních materiálů, které představují především tepelné podmínky, skladování, přepravy a aplikace nástřikových tepelně izolačních a hydroizolačních materiálů na bázi PUR a PUREA. Vyvinutá hardwarová zařízení i softwarová řešení budou sledovat tepelné podmínky ze skladu, přes dopravu po aplikaci.