Kontakt

ECM System Solutions s.r.o.

Česko

ECM System Solutions s.r.o.
IČO: 28 588 266
DIČ: CZ28588266

Sídlo společnosti

Mikolajice 17, 747 84

Hot-Line

Po-Pá 08:00 až 16:00
+420 598 598 777

Provozovny

Železničářská 2899/1, 746 01, Opava
Křenová 52, 602 00, Brno

Kontakty na vybrané pracovníky

Martin Krupa

Jednatel a ředitel společnosti

Mgr. Lukáš Chovanec

Product Manager

Slovensko

ECM System Solutions s.r.o.
IČO: 46 748 083                     

Sídlo společnosti

Krivá 23, 040 01 Košice

Office

Mlynská 27, 040 01 Košice

Kontakty na vybrané pracovníky

Martin Krupa

Jednatel a ředitel společnosti

Dovolujeme si Vás informovat, že společnost ECM System Solutions, s.r.o. autorem softwarového řešení "docline", které je spolufinancováno Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI).
Registrační číslo projektu: 2.2 ITS03/482.
Projekt č. Č. CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_076/0009574 ŘÍZENÍ VÝROBY -FORGGIO je spolufinancován Evropskou unií, OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program ICT a sdílené služby.
Cílem projektu je tvorba nového softwarového informačního systému vycházejícího z technicky zastaralého řešení MAGGIO. Řešení je určeno pro liniovou a kombinovanou sériovou výrobu, řízení vstupně výstupních skladů a meziskladů, navážku materiálu, EDI komunikační rozhraní, ON-LINE sledování vyrobeného množství, automatické výpočty kapacit linek a pracovišť, automatické zapracování požadavků na výrobu, sledování kolizí dat dodaní a dalších funkcionalit.
VaV projekty
ČERPÁNÍ DOTACÍ V RÁMCI PROGRAMU OP PIK
Projekt Řízení kvality a technologického postupu je spolufinancován Evropskou unií

Cílem projektu je ve spolupráci Chytrá pěna HS Group s.r.o. s ECM System Solutions s.r.o. a s SVÚOM s.r.o. vyvinout zařízení, které bude garantovat správnost technologického postupu, respektive kontrolu dodržení klíčových podmínek použití izolačních materiálů, které představují především tepelné podmínky, skladování, přepravy a aplikace nástřikových tepelně izolačních a hydroizolačních materiálů na bázi PUR a PUREA. Vyvinutá hardwarová zařízení i softwarová řešení budou sledovat tepelné podmínky ze skladu, přes dopravu po aplikaci.