E-learning - vzdělávání zaměstnanců v korporátním i veřejném cloudu

Vzdělávejte své zaměstnance jednoduše a chytře pomocí našeho e-learningu

E-learning

E-learning neboli elektronická výuka. Náš systém pro eLearning nabízí možnost vytvářet kurzy, definovat testovací a zkušební otázky, přihlašovat žáky ke kurzům, sledovat vývoj žáků a na konci třeba nechat automaticky vygenerovat certifikát úspěšného absolvování.

Features

  • správa kurzu a jejího obsahu
  • hierarchická správa
  • role

 

Dovolujeme si Vás informovat, že společnost ECM System Solutions, s.r.o. autorem softwarového řešení "docline", které je spolufinancováno Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI).
Registrační číslo projektu: 2.2 ITS03/482.